امروزه همه کالاها یک قیمت جهانی در انبار مقصد دارند که هزینه حمل یک کالا تا بندر مقصد در برخی موارد بیش از 40% اصل مبلغ کالا میشود. بعنوان مثال سنگ آهن در معدن اگر 30 دلار باشد تا رسیدن به بندرعباس و سپس حمل به مقصد خریدار، قیمتی بالغ بر 60 دلار برای خریدار تمام میشود.
حال تصور کنید در شرایطی که حقوق نیروی کار در ایران حدود 200 تا 400 دلار در ماه است و هزینه های انرژی، حمل و نقل و غیره هم مانند نیروی کار نسبت به چین و کشورهای دیگر حداقل 1/4 یا کمتر میباشد اگر در هر زمینه ای بتوان منابع ، مواد معدنی و مواد اولیه را به محصولات نهایی تبدیل کنیم قیمت تمام شده نسبت به دیگر کشورها بسیار رقابتی و سرشار از سود خواهد بود.
از طرفی قوانین سرمایه گذاری در ایران که با تضمین صد در صدی دولت و امتیازات فراوان خصوصا در مناطق محروم که از مالیات معاف یا مناطق ویژه ی اقتصادی و مناطق آزاد که شامل مقررات تشویقی بسیار میباشند شرایط را به گونه ای فراهم نموده است که ایران را بهشت سرمایه گذاری خارجی با توجه به واقع شدن در در چهارراه دسترسی به تمام نقاط جهان و مرکزیت در منطقه ای با مصرف فراوان و دیگر امتیازات ویژه، نموده است.
مجموعه روبیمکث با شناخت و دانش و تحقیق و بررسی در زمینه های بسیار متفاوت فرصتهای کشور عزیزمان ایران را به صاحبان دانش و تکنولوژی در جهان معرفی و از طرفی دیگر با ارتباط با شرکتهای بزرگ دنیا در عرصه های گوناگون طرحهایی را به صورت BOT ، EPC ، EPCF و غیره به اجرا میرساند.
روبیمکث بعنوان بازویی صادق، امین و توانا از کمترین تا بزرگترین مراحل را با قبول مسئولیت بعهده گرفته و نام نیک و اعتبار خود را پاس میدارد.