اخبار داغ

قوانین سرمایه گذاری

امروزه همه کالاها یک قیمت جهانی در انبار مقصد دارند که هزینه حمل یک کالا تا بندر مقصد در برخی موارد بیش از 40% اصل مبلغ کالا میشود. بعنوان مثال سنگ آهن در معدن اگر 30 دلار باشد تا رسیدن به بندرعباس و سپس حمل به مقصد خریدار، قیمتی بالغ بر 60 دلار برای خریدار تمام میشود. حال تصور کنید در شرایطی که حقوق نیروی کار در ایران حدود 200 تا 400 دلار در ماه است و هزینه های انرژی، حمل و نقل و غیره هم مانند نیروی کار نسبت به چین و کشورهای دیگر حداقل 1/4 یا کمتر میباشد اگر در هر زمینه ای بتوان منابع ، مواد...