اخبار داغ

مشاوره برای سرمایه گذاران

شرکت روبیمکث در راستای جذب سرمایه گذاران موارد ذیل را ارائه و در صورت علاقه مندی توضیحات تکمیلی را ارسال مینماید. 1) یافتن منابع متعدد و امکان مقایسه کردن محاسن و معایب هر منبع برای سرمایه گذار و پشتیبانی کردن موارد کلی و جزئی از ابتدا تا پایان 2) فراهم کردن سرویس های لازم جهت ثبت شرکت، انتقال سرمایه، انجام کلیه امور اداری و قانونی در تمامی مراحل فرایند 3) پیشنهاد روشهای مختلف اجرا در جهت کمک و سهولت در تصمیم گیریها 4) یافتن کم هزینه ترین و در عین حال مطمئن ترین روشهای به انجام رساندن پروژه 5)...