اخبار داغ

ظرفیت نیروگاه‌های برق حرارتی کشور در سال ۱۳۹۶ افزایش یک هزار و ۹۰۴ مگاواتی را تجربه کرد و به این ترتیب ایران در این زمینه رتبه نخست منطقه و چهارم جهان را به دست آورد. با افزایش ظرفیت بخش نیروگاه های برق حرارتی، ظرفیت نصب شده در این بخش به ۷۸ هزار و ۳۳۲ مگاوات رسید. ‌این ظرفیت های جدید نیروگاهی با بهره‌برداری نیروگاه هایی از جمله شیروان، سمنگان، تابان، پرند و بهبهان ایجاد شد. بازدهی ۳۸.۵ درصدی نیروگاه‌ها بر پایه آخرین آمارهای وزارت نیرو، بازدهی نیروگاه های کشور حدود ۳۸.۵ درصد است. آنگونه که...