اخبار داغ

گیلسونایت

شرکت روبیمکث در زمینه گیلسونایت اقدام به صادرات کرده است. خریدارهای بسیاری از آسیای دور خواهان گیلسونایت با درصد خاکستر و مش های مختلف و... میباشند که در صورت موجود داشتن آنالیزهای مربوطه ، میتوان همکاری ثمربخشی را آغاز کنیم. از این رو در صورتی که مشتاق به فروش محصولات خود جهت صادرات و یا نیاز به سرمایه گذار در پروژه های نیمه کاره و یا احداث کارخانه میباشید با ما تماس بگیرید.