اخبار داغ

س: آیا ثبت نام فقط در قالب شرکت خصوصی انجام می پذیرد؟ ج: سرمایه گذاری باید توسط بخش غیردولتی انجام شود، لذا علاوه بر شرکت های خصوصی، شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و همچنین گروه مشارکت مدنی نیز میتوانند اقدام نمایند. س: آیا امکان انتقال مجوز احداث نیروگاه وجود دارد؟ ج: به هیچ وجه، نه تنها انتقال ذینفع درپروانه احداث ممنوع میباشد، بلکه بیش از ۲۵% سهام شرکت بدون موافقت وزارت نیرو غیرممکن است. س: مجوزهای صادر شده چه مدت اعتباری دارد؟ ج: حداکثر اعتبار شش ماهه است که پس از آن در صورت عدم پیشرفت...

یکی از دلیل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور‌های خاورمیانه نگرانی‌های زیست محیطی باشد، اما مهمترین محرک آن‌ها دلایل اقتصادی از جمله مصرف کمتر نفت در منازل است، در واقع مصرف کمتر نفت یعنی داشتن نفت بیشتر برای فروش به دیگر کشورها. شرایط اقلیمی کشورهای خاورمیانه به این دولت‌ها اجازه می‌دهد در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر توان بالقوه‌ای داشته باشند. ایران به عنوان یکی از تولید کننده های گازهای گلخانه ای، از طرف سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، موظف به احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی...