اخبار داغ

جابجایی بار

حمل و نقل بار به دلیل تعدد مسیر و تنوع کالا پیچیدگی های خاصی دارد .به عنوان مثال محصولات کشاورزی فصلی اگر بتوانند از مبدا به مقصد نهایی با حذف واسطه ها حمل شود قیمت تمام شده محصول با توجه به حذف مسیر های اضافی حمل، بسیار اقتصادی تر میشودو منافع کشاورز و مصرف کننده لحاظ میگردد و همین مثال در مابقی کالاها هم صدق مینماید. گاهی یک کالای وارداتی پس از ترخیص از گمرک به انباری در تهران که انبار عمده فروش است منتقل و از آنجا به انبار خرده فروش ها در تهران و سپس به انبار باربری برای حمل به شهرستان ها...