اخبار داغ

با تغییر تکنولوژی روشنایی به سیستم های LED و محاسن بیشمار این نوع لامپ ها از تنوع رنگ تا ساز کار محیط زیست بودن و عدم اتلاف انرژی منجر شد تا لامپ هایی که سالها در حال مصرف بودند به چالش تعویض کشیده شدند و با توجه به اینکه انبوه کارخانجات تولیدی قادر به تامین این محصول نیستند در ایران با ارزان بودن هزینه کارگر زمین آب برق گاز و غیره تولید این محصول را حتی نسبت به چین بسیار رقابتی تر می نماید و در این راستا از پروژه های بزرگی مانند تعویض لامپ های روشنایی معابر تا لامپ های خانگی و مصارف صنعتی...