اخبار داغ

شرکت روبیمکث در زمینه ال ان جی اقدام به صادرات کرده است. خریدارهای بسیاری از آسیای دور خواهان خرید از ایران میباشند اما از آنجایی که ایران در حال حاضر به مرحله تولید نرسیده است و به دلیل شرایط تحریم پروژه های نیمه کاره ای پس از خروج سرمایه گذاران دارد لذا این شرکت میتواند در زمینه جذب سرمایه گذار برای ادامه پروسه پروژه های نیمه کاره اقدامات مفیدی را انجام دهد. از این رو در صورتی که مشتاق به همکاری در این زمینه میباشید با ما تماس بگیرید.