اخبار داغ

چوب

.خانه و مسکن از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای بشر تا به امروز بوده است و همواره در پی یافتن راههایی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب تر و به صرفه تر بوده است یکی از راههای بهبود ایجاد مسکن استفاده ازسیستم های ساخت و ساز صنعتی و نیمه صنعتی میباشد که در اصطلاح فنی به آن بکارگیری مصاللح پیش ساخته و نیمه پیش ساخته گفته میشود که یکی از بهترین روش های تولید ساختمان های نیمه پیش ساخته استفاده از چوب که فراوانترین و رایج ترین مصالح موجود در طبیعت است میباشد، که همین ویژگی سازگاری با محیط زیست باعث معطوف...