اخبار داغ

خدمات حقوقی

- شرکت روبیمکث با داشتن ارتباط با یکی از قویترین گروههای حقوقی چین قادر است که حقوق تضییع شده شرکتها و موسسات ایرانی که از تحریم ها آسیب دیده اند و یا طرفهای خارجی آنها از تعهدات خود سر باز زده اند احقاق نماید. از این طریق علاوه بر جبران خسارتهای وارده میتوان حقوق کشور ایران را در عرصه بین الملل احیا کرد. - برای آن دسته از تجار، بازرگانان و موسساتی که با ایرانیان معاملات و قراردادهایی داشته اند، شرکت روبیمکث با تجربیات بسیار در رفع دعاوی و اختلافات مالی با بکارگیری روشهای مختلف از پیگیری های...