حمل و نقل بار به دلیل تعدد مسیر و تنوع کالا پیچیدگی های خاصی دارد .به عنوان مثال محصولات کشاورزی فصلی اگر بتوانند از مبدا به مقصد نهایی با حذف واسطه ها حمل شود قیمت تمام شده محصول با توجه به حذف مسیر های اضافی حمل، بسیار اقتصادی تر میشودو منافع کشاورز و مصرف کننده لحاظ میگردد و همین مثال در مابقی کالاها هم صدق مینماید. گاهی یک کالای وارداتی پس از ترخیص از گمرک به انباری در تهران که انبار عمده فروش است منتقل و از آنجا به انبار خرده فروش ها در تهران و سپس به انبار باربری برای حمل به شهرستان ها سپس انتقال آن از انبار باربری شهرستان به انبار مغازه دار و در نهایت به دست مصرف کننده میرسد. در این پروسه با حداقل 6 بار حمل، هزینه هنگفتی بر کالا و مصرف کننده تحمیل میشود.
امروزه اپلیکیشن ها با الگوریتم ساده میتوانند نزدیکترین مسیر از اولین انبار تا مقصد نهایی مصرف کننده را به گونه ای برنامه ریزی نمایند که هم صدمات به کالا هم هزینه های گزاف انبارداری و هزینه های حمل مکرر حذف شوند.این نرم افزار برای انبارها و محل های نگهداری کالا و وسایل حمل و نقل برنامه ریزی جامعی را انجام میدهد که کالاها سریع و بدون ترافیک، بدون اتلاف وقت و هزینه سوخت و صدمه خوردن به دست مصرف کنندگان برسد و از هزینه های گزاف جلوگیری به عمل آید.
تنها کافی است تصمیم بگیرید چه خدمات حمل و نقل را از کدام مبدا و به کدام مقصد میخواهید و دنیای جدید از خدمات را در دست داشته باشید.
عملی ساختن این ایده تحول بزرگ و خلق دنیایی از ویژگی های خاص در همه عرصه های صنعت، کشاورزی، تولید، صادرات و واردات میباشد. دست همکاری ما برای آنان که عزم کارهای بزرگ را دارند گشاده است تا قدمی شایسته در جهت رفاه مردم عزیزمان برداریم.