اخبار داغ

مس

شرکت روبیمکث در زمینه مس اقدام به صادرات کرده است. خریدارهای بسیاری از آسیای دور خواهان سنگ مس میباشند که در صورت موجود داشتن آنالیزهای مربوطه ، میتوان همکاری ثمربخشی را آغاز کنیم. از این رو در صورتی که مشتاق به فروش محصولات خود جهت صادرات و یا نیاز به سرمایه گذار در پروژه های نیمه کاره و یا احداث کارخانه، همچنین فروش معدن میباشید با ما تماس بگیرید.