ظرفیت نیروگاه‌های برق حرارتی کشور در سال ۱۳۹۶ افزایش یک هزار و ۹۰۴ مگاواتی را تجربه کرد و به این ترتیب ایران در این زمینه رتبه نخست منطقه و چهارم جهان را به دست آورد.
با افزایش ظرفیت بخش نیروگاه های برق حرارتی، ظرفیت نصب شده در این بخش به ۷۸ هزار و ۳۳۲ مگاوات رسید.
‌این ظرفیت های جدید نیروگاهی با بهره‌برداری نیروگاه هایی از جمله شیروان، سمنگان، تابان، پرند و بهبهان ایجاد شد.

بازدهی ۳۸.۵ درصدی نیروگاه‌ها


بر پایه آخرین آمارهای وزارت نیرو، بازدهی نیروگاه های کشور حدود ۳۸.۵ درصد است.
آنگونه که مسولان وزارت نیرو به ایرنا تاکید کرده اند برنامه دولت دوازدهم، افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی به دستکم ۴۰ درصد است.
با نرخ بازدهی کنونی (۳۸.۵ درصد)، بازدهی نیروگاه های ایران از نیروگاه های هند، امارات، عربستان، عراق، افغانستان و پاکستان بیشتر شده است.
یکی دیگر از مسائل مربوط به نیروگاه های کشور، سوخت مصرفی آنهاست.
پارسال سوخت مصرفی ۸۸,۵ درصد نیروگاه ها گاز طبیعی، ۶,۵ درصد گازوییل و پنج درصد مازوت بود.
هر یک درصد افزایش بازدهی نیروگاهی به کاهش ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف سوخت منجر می شود و در مقایسه با حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال هزینه سالیانه، ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی در مصرف انرژی دارد.

 

منیع:https://www.iranenergy.news/